Raport 19/2016 – RAPORT OKRESOWY B2BPARTNER S.A. ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za IIIQ 2016

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Stanisław Borowiec – Prezes Zarządu

Raport 15/2016 – Raport okresowy B2BPartner S.A. za II kwartał 2016 roku

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport_okresowy_B2BPartner_SA_za_2Q2016

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Stanisław Borowiec – Prezes Zarządu

Raport roczny B2BPartner S.A. za 2015 rok

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny 2015
Sprawozdanie finansowe 2015
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Opinia Biegłego Rewidenta

Osoba reprezentująca spółkę:
Konrad Borowiec – Prezes Zarządu

Raport okresowy B2BPartner S.A. za I kwartał 2016 roku

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Raport okresowy B2BPartner S.A. za 1Q2016

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Konrad Stanisław Borowiec – Prezes Zarządu

Raport okresowy B2BPartner S.A. za IV kwartał 2015 roku – korekta

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku. Zmiana obejmuje poprawę oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na niewłaściwym sumowaniu pozycji w tabeli Skrócony Bilans (str. 13) pn. Aktywa trwałe w 2014 roku, prawidłowa wartość to 4 729 233,33 PLN.

Raport_okresowy_B2BPartner_SA_za_IVq15 – korekta

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Stanisław Borowiec – Prezes Zarządu

Raport okresowy B2BPartner S.A. za IV kwartał 2015 roku

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Raport_okresowy_4Q_2015

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Stanisław Borowiec – Prezes Zarządu

Raport okresowy B2BPartner S.A. za III kwartał 2015 roku

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Raport okresowy B2BPartner S.A. za III kwartał 2015 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Stanisław Borowiec – Prezes Zarządu

Raport roczny za 2014 rok

Raport roczny B2BPartner S.A. za 2014 rok

Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport_roczny_2014
Załącznik_nr_1_Sprawozdanie_Finansowe_2014
Załącznik_nr_2_Sprawozdanie_z_działalności_B2B_2014
Załącznik_nr_3_Opinia_Sprawozdanie_2014

Osoby reprezentujące spółkę:

Grzegorz Kobryń – Prezes Zarządu

Page 1 of 41234