PAYBACK

PAYBACK

B2B Partner dostarcza nagrody w programie PAYBACK

Uczestnicy Programu PAYBACK dzięki jednej karcie mogą zbierać punkty w blisko 4 500 miejscach sprzedaży tradycyjnej i online. Ponadto, korzystając z licznych promocji organizowanych przez PAYBACK, otrzymują dodatkowo punkty promocyjne.

To wszystko sprawia, że zbieranie punktów w PAYBACK odbywa się znacznie szybciej niż w innych programach.