Kalendarium

2013

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 r.
Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 r.
Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.

Publikacja raportu rocznego za 2012 r. – 28 czerwca 2013 r.

2012

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. – 14 lutego 2012 r.
Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 r.
Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r. – 14 sierpnia 2012 r.
Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r.

Publikacja raportu rocznego za 2011 r. – 14 czerwca 2012 r.

2011

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r. – 14 lutego 2011 r.
Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r. – 16 maja 2011 r.
Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r. – 16 sierpnia 2011 r.
Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. – 14 listopada 2011 r.

Publikacja raportu rocznego za 2010 r. – 15 czerwca 2011 r.

2010

Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 r. – 12 lutego 2010 r.
Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r. – 12 maja 2010 r.
Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2010 r. – 12 sierpnia 2010 r.
Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r. – 12 listopada 2010 r.

2009

Publikacja raportu rocznego za 2009 r. – 07 czerwca 2010 r.