Walne Zgromadzenia

2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy B2BPartner S.A. na dzień 25 czerwca 2014 roku

2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy B2BPartner S.A. na dzień 20 sierpnia 2012 roku
Ogłoszenie – B2BPartner – B2B 20 sierpnia 2012
Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 20 sierpnia 2012 roku
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA B2BPartner SA w dniu 20 sierpnia 2012r
Letter of authority 20th August 2012
Protokół NWZA B2BPartner S.A. z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy B2BPartner S.A. na dzień 23 lipca 2012 roku – Odwołane
Ogłoszenie – B2BPartner – B2B 23 lipca 2012
Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 23 lipca 2012 roku
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA Zakupy com SA w dniu 23 lipca 2012r
Letter of authority 23th July 2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakupy.com S.A. na dzień 28 maja 2012 roku
Ogłoszenie – Zakupy com 28 maja 2012
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 28 maja 2012 roku
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Zakupy com SA w dniu 28 maja 2012r
Letter of authority 28th May 2012
Protokół ZWZ Zakupy.com S.A. z dnia 28 maja 2012 roku
Protokół ZWZ Zakupy.com S.A. z dnia 30 maja 2012 roku – po wznowieniu obrad

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakupy.com S.A. na dzień 08 maja 2012 roku – Odwołane
Ogłoszenie – Zakupy com 08 maja 2012
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 08 maja 2012 roku
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Zakupy com SA w dniu 08 maja 2012r
Letter of authority 08th May 2012